Política de privacidad

Al CLUB ATLETISME SAFOR ens preocupem per la privacitat i la transparència.

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, sobre la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (en endavant, el «GDPR»), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), indiquem detalladament el tractament de les dades personals que realitzem, així la informació relativa a les mateixes.

Qui és el responsable del tractament de les seues dades?

CLUB ATLETISME SAFOR.

G46623831.

AVDA. DELS SPORTS, Nº4 – 46701 – GANDIA – VALENCIA.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seues dades?

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seues dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si cal, sol·licitar la seua supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguen necessàries per a les finalitats que van ser recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seues dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seues dades, en aquest cas, únicament els conservarem per a exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seua situació particular, als interessats podran oposar-se al tractament de les seues dades. En aquest cas, CLUB ATLETISME SAFOR deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercir materialment els seus drets dirigint-se a la direcció electrònica del responsable del tractament.Quan es realitze l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, el interessat podrà oposar-se al tractament de les seues dades amb aquest fi.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecte la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seua retirada.

En cas que senta vulnerats els seus drets en el concernent a la protecció de les seues dades personals, especialment quan no haja obtés satisfacció en el exercici de les seues drets, podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

TRACTAMENT DE DADES DEL PERSONAL DE VOLUNTARIAT

 1. Amb quina finalitat tractem les seues dades personals?

Al CLUB ATLETISME SAFOR tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb el fi de realitzar la gestió de personal voluntari que col·labora a la cursa.

No es van a prendre decisions automatitzades en base a les dades proporcionades.

 1. Durant quant temps conservarem les seues dades?

Mentre es mantinga la gestió de la cursa i durant el temps necessari per a complir amb les obligacions legals.

 1. Quina és la legitimació per al tractament de les seues dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seues dades:

 • Execució d’un contracte: Gestió de personal voluntari
 • Consentiment de l’interessat: Consentiment del voluntariat al tractament de la seua imatge
 1. A quins destinataris es comunicaran les seues dades?

No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

 1. Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

 

 

 1. Com hem obtés les seues dades?

Les dades personals que tractem a CLUB ATLETISME SAFOR procedeixen del propi interessat.

Les categories de dades que es tracten son:

 • Dades identificatives.
 • Direccions postals i electròniques.

TRACTAMENT DE LES DADES DE CONTACTES WEB

 1. Amb quina finalitat tractem les seues dades personals?

A CLUB ATLETISME SAFOR tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb el fi de atendre la seua sol·licitud i enviar-li comunicacions comercials, inclús per via electrònica.

No es van a prendre decisions automatitzades basant-se en les dades proporcionades.

 1. Durant quant temps conservarem les seues dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·licite la seua supressió.

 1. Quina és la legitimació per a tractament de les seues dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seues dades:

 • Consentiment de l’interessat: consentiment exprés del interessat al tractament de les seues dades, en el moment de posar-se en contacte amb nosaltres.
 • Consentiment de l’interessat: consentiment a enviar-li comunicacions comercials, inclús per via electrònica
 1. A quins destinataris es comunicaran les seues dades?

No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

 1. Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

 

 

 1. Com hem obtés les seues dades?

Les dades personals que tractem a CLUB ATLETISME SAFOR procedeixen del propi interessat.

Les categories de dades que es tracten son:

 • Dades identificatives.
 • Direccions postals i electròniques.

TRACTAMENT DE LES DADES DE PARTICIPANTS

 1. Amb quina finalitat tractem les seues dades personals?

A CLUB ATLETISME SAFOR tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb el fi de realitzar la gestió administrativa i econòmica dels servicis sol·licitats, així com enviar comunicacions comercials sobre els nostres servicis.

No es van a prendre decisions automatitzades basant-se en les dades proporcionades.

 1. Durant quant de temps conservarem les seues dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·licite la seua supressió, i si és el cas, durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals

 1. Quina és la legitimació per al tractament de les seues dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seues dades:

 • Execució d’un contracte: realitzar la gestió administrativa i econòmica dels servicis sol·licitats
 • Consentiment de la interessada: enviar comunicacions comercials sobre els nostres servicis
 • Consentiment de la interessada: al tractament de la imatge, mitjançant les fotografies i/o vídeos realitzats durant l’esdeveniment.

 

 

 1. A quins destinataris es comunicaran les seues dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

 • Crono4sports: gestió de la medició dels temps de les participants en la cursa, mitjançant el dispositiu electrònic del dorsal.
 1. Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

 1. Com hem obtés les seues dades?

Les dades personals que tractem a CLUB ATLETISME SAFOR procedeixen del propi interessat.

Les categories de dades que es tracten son:

 • Dades identificatives.
 • Direccions postals i electròniques.

Es tracten les següents categories de dades especials: dades de menors.